Tình hình mua bán khối ngoại trong 9 tháng đầu năm 2019

1108
Biểu đồ mua bán ròng của khối ngoại trên sàn HOSE

Khối ngoại chiếm 18% giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2019, khối ngoại mua ròng 374.4 triệu USD (tỉ giá 23.135 VND/USD). Tuy nhiên trong tháng 8/2019, khối ngoại chuyển sang bán ròng 53.8 triệu USD. Liệu xu hướng bán ròng này làm tạm thời hay lâu dài trong tương lai?

Thống kê mua bán khối ngoại trên các thị trường chứng khoán trong khu vực

Điểm sáng là quy mô bán ròng của thị trường chứng khoán Việt Nam thấp nhất và hầu như không đáng kể so với các nước trong khu vực.

Biểu đồ mua bán ròng của các quỹ ETF

Các quỹ ETF cũng có cùng xu hướng bán ròng, chiếm gần 1 nửa giá trị bán ròng của khối ngoại. Trong tháng 9, các quỹ ETF sẽ cơ cấu danh mục vào ngày 20/9.