Chiến lược đầu tư tháng 5

72

Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi:

  • Xu hướng thị trường cuối tháng 4 và tháng 5 là gì?
  • Có nên bắt đáy cổ phiếu?
  • Khi nào bắt đáy?
  • Loại cổ phiếu nên bắt đáy và nên tránh xa

Từ đó giúp bạn hình thành chiến lược hợp lí trong bối cảnh rủi ro tăng cao ở hiện tại.

Nội dung chi tiết bài nghiên cứu xem trong clip dưới đây: