Ai là người chiến thắng trong đầu tư?

1327

Có một nghịch lí là trong 1 giao dịch thì bao giờ cũng có người bán và người mua. Người bán kỳ vọng giá sẽ giảm xuống còn người mua sẽ kỳ vọng giá sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu chỉ đi theo 1 hướng. Vậy là trong 2 người mua và người bán sẽ có một người thua lỗ, còn một người kiếm được tiền.

Do đó, có thể kết luận trong đầu tư chứng khoán, tiền được chuyển từ túi người này sang túi người khác, cơ hội kiếm  tiền của người này sẽ được chuyển sang túi của người khác.

Trên thị trường nếu ai cũng thông minh, ai cũng giỏi thì lấy ai mua lại cổ phiếu cho bạn với giá cao?